dizajn i web dizajn izrada internet sajtova i dizajn kataloga

Plum Design

Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna
Jasenova 5, Beograd, Srbija
t.011.2395.089
info@plum-design.net

Tehnička podrška
t.011.2519.106 * plum@plum-design.net

Informacije o pravnom licu | APR
PLUM DESIGN - Samostalna agencija za izradu softvera i usluge dizajna Jasenova 5, 11030 Beograd, Srbija, matični broj: 56546723, PIB: 103570052, Br.računa: 265-1090310000292-96